Υπηρεσίες για καταναλωτές

Την ημέρα της παράδοσης της παραγγελίας σας θα λάβετε γραπτό μήνυμα SMS όπου:
01

Θα μπορείτε να δείτε την εκτιμώμενη ώρα παράδοσης της παραγγελίας σας (1 hour time slot).

02

Μέσω του επισυναπτόμενου link θα μπορείτε να ιχνηλατίσετε σε ζωντανό χρόνο την παραγγελία σας.

03

Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα στοιχεία του οδηγού (φωτογραφία, όνομα και βαθμολογία) που θα παραδώσει την παραγγελία σας.

04

Μέσω του επισυναπτόμενου link θα μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε γραπτό μήνυμα sms απευθείας στον οδηγό σε περίπτωση αλλαγής της τοποθεσίας σας ή της εκτιμώμενης ώρας παράδοσης.

05

Μετά το τέλος της παράδοσης, έχετε τη δυνατότητα να βαθμολογήσετε τον οδηγό για τις υπηρεσίες του, βοηθώντας μας να γίνουμε καλύτεροι!

Image